Vini Pu i rešavanje problema – Rodžer E. Alen, Stiven Alen