Vini Pu i rešavanje problema Rodžer E. Alen, Stiven Alen