Ezop- Guska koja je nosila zlatna jaja/ Vuk u jagnjećoj koži