Istorija starog sveta – II tom: Prva carstva Suzan Vajs Bauer