Istorija starog sveta – I tom: Prve civilizacije Suzan Vajs Bauer