Lečenje Tahjonima – Od Tesle do nove paradigme holističkog isceljenja Dejvid Vagner, Gabrijel Kuzens