Ilustrovana biblija za decu – Svetlana Kurćubić Ružić