Sadana, ostvarenje života / Sakupljanje plodova / Odlutale ptice Rabindranat Tagore