Sajmon, svetski putnik 3 – Okeanska olupina Ajrin Torn