Život je ritam Ivan Štajnberger, Biljana Perić-Vuksanović, Svetlana Čizmić