Zadivljujuća moć promišljene namere Džeri Hiks, Ester Hiks