Logika – učimo da samostalno mislimo, upoređujemo i rasuđujemo