Stvaranje svetlosnog tela – Razvoj duhovne moći Džezmahin