Vrtlog – u kome zakon privlačenja okuplja sve kooperativne odnose Abrahamova učenja Ester i Džeri Hiks