Solarna Joga – živeći od sunčeve svetlosti (nauka i umetnost piljenja u Sunce) Vina Parmar